Murovacie tvárnice sa používajú na stavbu vonkajších a vnútorných múrov. Sú preto vhodné na murovanie nosných stien a zároveň priečok, ktoré nosné nie sú. Ide o prefabrikáty na vytvorenie pevných múrov v rámci celej stavby. Zároveň predstavujú výborný podkladový materiál pre rôzne druhy stierok a omietok.