Cheops -technické informácie pri výstavbe plotu

Výstavba plotu Cheops Základ Všetky múry potrebujú dobré základy. Bežný je betón typu B10. Pre dosiahnutie odolnosti voči mrazu, je pri vyšších múroch potrebný základ do hĺbky 80 cm až 100 cm. Pri nižších suchých múroch postačuje vo väčšine prípadov základ z hrubého štrku alebo piesku, v opačnom pípade sa použije Betón typu B 10. Základ by…